Chambers Europe 2016

Rešavanje sporova

Ističu se po: „Odgovoran, tačan i znalački tim, sa međunarodnim iskustvom“

Intelektualna svojina

Ističu se po: „Najpozitivniji aspekt ovog tima je njegova stručnost i dostupnost. Advokati uvek posluju na najvišem nivou i svaka usluga koju su pružili je vredela novca“.

Istaknuti stručnjaci

Dejan Bogdanović je veoma cenjeni pravnik, koga su sagovornici prepoznali kao „stručnjaka po pitanju žigova.“ Nudi usmerene savete o strategijama zaštite intelektualne svojine.