The Legal 500 2016

Intelektualna svojina

„Među najboljima, ako ne i najbolja kancelarija za intelektualnu svojinu u Srbiji“, istaknuti pojedinci kancelarije Mikijelj Jankovic & Bogdanovic uključuju stručnjaka za medije i reklame Vladimira Djerića, „proaktivnog rešavaoca problema“ Dejana Bogdanovića i Maru Janković, koja je „osoba kojoj se treba obratiti kad su u pitanju žigovi i krivotvorena roba u Srbiji.“