Ivana M. Vukčević

Pripravnik

Kontakt

  • 011 3231-970
  • office@mjb.rs

Obrazovanje/zvanje

Pravni fakultet Univerziteta u Bolonji, Pravni fakultet Union u Beogradu (diplomirani pravnik 2017).

Lajden Univerzitet, Holandija (master u oblasti međunarodnog javnog prava, 2018).

Članstvo

Advokatska komora Beograda.

Jezici

Srpski, engleski, italijanski.