Katarina S. Čavor

Zastupnik za industrijsku svojinu

Oblasti rada

Kontakt

Katarina Čavor je počiela sa radom u oblasti intelektualne svojine 2008. godine kao ispitivač prijava industrijskog dizajna u Zavodu za Intelektualnu svojinu. Kasnije se pridružila Edukativno Informativnom Centru na radu u pružanju obuka namenjenih različitim grupama korisnika, kao i sprovođenju dijagnostike intelektualne svojine kao specijalizovane usluge namenjene preduzećima. Od 2015. do 2019. godine radila je u Zavodu za Intelektualnu svojinu Evropske Unije – EUIPO u Alikanteu, Španija, na poslovima ispitivanja prijava i oglašavanja ništavim komunitarnog dizajna, i ispitivanju međunarodnih prijava prema odredbama Haškog sporazuma. Našoj kancelariji pridružila se u avgustu 2019. godine kao zastupnik za industrijsku svojinu.

Obrazovanje/zvanje

Zastupnik za industrijsku svojinu Republike Srbije (2019), Šumarski fakultet – Odsek za zaštitu od erozije, Univerzitet u Beogradu (dipl. ing., 2003), Viša građevinsko-geodetska škola (ing. građ., 1998).

Jezici

Srpski, Engleski, Španski.