Bočni meni

petak, 08. maj 2020.

Oznake geografskog porekla - značajan pomak u medunarodnoj zaštiti

Uskoro će biti moguća jedinstvena registracija oznaka geografskog porekla kod Svetske Organizacije za Intelektualnu Svojinu. Kratak prikaz Ženevskog akta Lisabonskog sporazuma o zaštiti oznaka porekla i njihove međunarodne registracije, koji je stupio na snagu 26. februara 2020, možete naći u našem članku objavljenom 30.04.2020 u HouseMarques.