Bočni meni

četvrtak, 23. februar 2012.

Vladimir Djerić održao predavanje “Pravne mere za očuvanje tajnosti i pravna sredstva u slučaju povrede poslovne tajne”

Vladimir Djerić je održao predavanje “Pravne mere za očuvanje tajnosti i pravna sredstva u slučaju povrede poslovne tajne” na seminaru o novom srpskom Zakonu o zaštiti poslovne tajne u organizaciji Centra za razvoj ljudskih resursa i menadžment koji je održan 22. februara 2012. godine u Beogradu.