Bočni meni

četvrtak, 05. januar 2012.

Vladimir Djerić imenovan za arbitra Stalnog izbranog suda pri Privrednoj komori Srbije

Sa zadovoljstvom obaveštavamo da je Vladimir Djerić, advokat iz naše kancelarije, imenovan za arbitra Stalnog izbranog suda (Arbitraže) pri Privrednoj komori Srbije odlukom Upravnog odbora Privredne komore Srbije od 21. decembra 2011.