Bočni meni

sreda, 23. novembar 2011.

Srbija: Novi Zakon o privrednim društvima

Novi Zakon o privrednim društvima počinje da se primenjuje od 1. februara 2012 (stupio na snagu 4. juna 2011). Novi zakon zahteva od postojećih privrednih društva da, već prema slučaju, usvoje određene promene u svojoj strukturi i izmene svoje osnivačke akte. Na primer, društva sa ograničenom odgovornošću treba da harmonizuju strukturu svojih organa upravljanja s novim zakonom. Takođe, akcionarska društva treba da harmonizuju svoje osnivačke akte i statute sa novim zakonom, kao i da usvoje statut ako ga nemaju. Rok da se to učini je 1. februar 2012, s tim da promene treba da se registruju do 1. maja 2012.