Bočni meni

petak, 15. april 2011.

Vladimir Djerić imenovan za zamenika člana Venecijanske komisije Saveta Evrope

Sa zadovoljstvom obaveštavamo da je Vladimir Djerić, advokat iz naše kancelarije, imenovan za zamenika člana Venecijanske komisije Saveta Evrope iz Srbije. Venecijanska komisija (Evropska komisija za demokratiju kroz pravo) je savetodavno telo Saveta Evrope za ustavna pitanja koje čine “nezavisni eksperti koji su se istakli kroz svoje iskustvo u demokratskim institucijama ili svojim doprinosom unapređenju prava i političkih nauka” (čl. 2 izmenjenog Statuta Venecijanske Komisije). Članovi i njihovi zamenici služe u ličnom svojstvu.