Dejan Bogdanovic učestvovao na panelu u organizaciji IP CON BELGRADE 2023

Sa zadovoljstvom objavljujemo da je naš partner Dejan Bogdanović učestvovao na panelu “Objektivni rok zastarelosti u sudskoj praksi” održanom dana 06.04.2023. godine, u organizaciji Beogradske konferencije o pravu intelektualne svojine (IP CON Belgrade 2023).