WTR 1000 2021 je Dejana Bogdanovića prepoznao kao vodećeg stručnjaka u oblasti prava intelektualne svojine

Prema rezultatima WTR 1000 2021 istraživanja, Dejan Bogdanović je prepoznat kao „pravi IP master i jedan od najeminentnijih eksperata u oblasti žigovnog prava koji svojim dugogodišnjim iskustvom, veštinom i dobrim poznavanjem pravnog sistema savladava sve prepreke. Njegov pristup je praktičan, ciljevi i očekivanja realno postavljeni, a ishod uvek uspešan.“