WTR 1000 2021 je Maru Janković prepoznao kao vodećeg stručnjaka u oblasti prava intelektualne svojine

Prema rezultatima WTR 1000 2021 istraživanja, Mara Janković spretno premošćuje podelu na sudska i nesudska pitanja i „tehnički je odlična, dostupna i prijatna za saradnju“. Ona je arbitar za rešavanje domenskih sporova pri Komisiji za rešavanje sporova povodom registracije naziva nacionalnih internet domena.