Mara Janović izabrana za zamenika revizora Evropskog patentnog instituta

Na 94. savetu Evropskog patentnog instituta (EPI) održanom u Malmeu, 2. i 3. maja, naš partner Mara Janković je izabrana za zamenika revizora organizacije.