Bočni meni

O nama

Advokatska kancelarija Mikijelj Jankovic & Bogdanovic je saradnik na publikaciji „Zaštita podataka i sajber bezbednost“ (Data Protection & Cyber Security)“ koju objavljuje Chambers Globalni Global Practice Guide 2019

sreda, 20. novembar 2019.

World Trademark Review 2019

„Mikijelj Jankovic & Bogdanovic je jedna od vodećih advokatskih kancelarija koja se bavi žigovima u Srbiji. Stručnost i dostupnost njihovih advokata je sjajna; njihovi saveti su pouzdano profesionalni i najkvalitetniji." Dejan Bogdanović u svojstvu kapetana broda je "izvanredan" parničar u sporovima intelektualne svojine, koji je vodio brojne prestižne slučajeve, i koji ostaje podjednako motivisan i odlučan u želji za unapređenjem zakona. „On je izuzeto cenjen član zajednice za zaštitu intelektualne svojine“.

sreda, 13. novembar 2019.

The legal 500 2019

Intelektualna svojina

Ekspertiza Mikijelj Janković & Bogdanović u oblasti intelektualne svojine obuhvata žigove, patente, dizajn, oznake geografskog porekla, biljne sorte, autorska prava i domenske nazive. Dejan Bogdanović je zastupao u sporu u vezi sa kršenjem prava na žig „Čokoladna bananica“. Mara Janković i Katarina Radović takođe su veoma cenjene; Lena Petrović je iskusan viši saradnik.

Rešavanje sporova

Mikijelj Janković & Bogdanović ima istaknute rezultate u međunarodnoj arbitraži i rešavanju sporova u Srbiji; naša praksa obuhvata pružanje pravnih usluga u vezi sa privrednim sporovima, zakonom o medijima i kršenju autorskih prava kao i u vezi sa sporovima iz oblasti radnog prava. Vladimir Đerić je zastupao Republiku Srbiju u međunarodnoj arbitraži pred Međunarodnim centrom za rešavanje investicionih sporova.

Radni odnosi u Srbiji

Mikijelj Jankovic & Bogdanovic pruža pravne savete u vezi sa radnim uslovima, ljudskim resursima, mobingu i uzbunjivanju i sporovima iz oblasti radnog prava; tim takođe pruža pravne savete u vezi sa pripremanjem pravilnika o radu, ugovora o radu, kao i procedurom prestanka radnog odnosa. Katarina Radović je na čelu odeljenja za radno pravo; ona je pružala pravne savete Imperial Tobacco SCG u vezi sa preraspodelom radnih sati i zapošljavanjem stranim lica.

petak, 25. oktobar 2019.

Chambers Europe 2019

Rešavanje sporova

Snage
Prema jednom klijentu, „reaktivnost, efikasnost i pragmatičnost“ tima su veoma korisni elementi.

Istaknuti stručnjaci
Prema rečima sagovornika, Vladimir Đerić je „vrlo temeljan i marljiv“. Redovno je imenovan za arbitražnog savetnika privatnih kompanija i država, a nastupa i u svojstvu predsednika arbitražnih sudova.

Intelektualna svojina

Istaknuti stručnjaci
Dejan Bogdanović ima značajno iskustvo u nizu pitanja koja se tiču intelektualne svojine, uključujući zastupanje klijenata u sporovima u vezi sa povredom prava iz patenata i žigova. Mara Janković radi na različitim predemtima intelektualne svojine, uključujući zahteve za licenciranje.

utorak, 15. januar 2019.

Chambers Europe 2018

Rešavanje sporova

Zapaženo prisustvo na srpskim tržištima za sporove, sa izgrađenom reputacijom u oblasti međunarodne arbitraže i sve većim prisustvom u međunarodnim tržišnim predmetima pred ICSID. Nastupaju i za multinacionalne kompanije i za vladine klijente.

Ističu se po:
Klijenti komentarišu da su članovi tima „veoma stručni, znaju posao i nikada ne gube“.

Istaknuti stručnjaci
Vladimir Đerić rukovodi odeljenjem i fokusiran je na međunarodnu arbitražu. Nastupa kao savetnik i arbitar i ima naročito iskustvo u zastupanju država u predmetima koji se tiču energetike. Izvori naglašavaju njegovu istaknutost u sporovima visoke vrednosti.

Intelektualna svojina

Ističu se po:
Jedan izvor opisuje kancelariju kao „snažan tim visoko stručnih advokata za zaštitu intelektualne svojine sa temeljnim poznavanjem zakona o zaštiti intelektualne svojine i parničnih postupaka u Srbiji, koji pokazuje ogromnu posvećenost“.

Istaknuti stručnjaci
Jedan klijent opisuje Dejana Bogdanovića kao „izuzetno iskusnog advokata čija su znanja i sposobnost odredila poslovni put naše kompanije“. Poznavaoci tržišta hvale i Maru Janković, ističući njenu sposobnost „brzog rešavanja problema“.

utorak, 06. februar 2018.

Chambers Europe 2017

Rešavanje sporova

Sve veće prisustvo na srpskom tržištu sporova, sa izgrađenim renomeom u oblasti međunarodne arbitraže.

Istaknuti praktičari

Vladimir Đerić fokusira se na međunarodnu arbitražu. Izvori napominju: „Veoma je vešt, istovremeno vlada brojnim temama, ali ima akademski pristup - on zaista zna znanje.“ Savetovao je britansko Ministarstvo odbrane kao stručnjak za kosovsko i srpsko pravo.

Intelektualna svojina

Specijalizovana kancelarija za intelektualnu svojinu koja pokriva širok spektar najzahtevnijih pitanja, uključujući povrede prava i parnice, podnošenje carinskih mera i pružanje klijentima strategije zaštite intelektualne svojine. Zapažena po svom iskustvu u nekoliko dodatnih oblasti, uključujući farmaceutski, automobilski i tehnološki sektor.

Ističu se po:

Klijenti ističu: „Svi njihovi ugovori su visokog standarda. Imaju veoma dobro uspostavljenu mrežu u celom regionu, tako da su vrlo efikasni i iskusni – pogotovo u ovoj vrsti posla."

Istaknuti stručnjaci

Dejan Bogdanović je veoma cenjen zbog svoje parnične prakse. Klijenti ga opisuju kao „zvezdu kancelarije“, ističu ga kao „samouverenog, iskusnog i pouzdanog“ advokata. Mara Janković je preporučena kao „zvezda u usponu“ u okviru kancelarije. Sagovornici je opisuju kao „usmerenu na klijenta i pragmatičnu“. Takođe nastupa kao arbitar u sporovima oko domenskih imena.

ponedeljak, 06. februar 2017.

Chambers Europe 2016

Rešavanje sporova

Ističu se po: (navodi su uglavnom od klijenata)

„Odgovoran, tačan i znalački tim, sa međunarodnim iskustvom“

Intelektualna svojina

Ističu se po: (navodi su uglavnom od klijenata)

„Najpozitivniji aspekt ovog tima je njegova stručnost i dostupnost. Ovi pravnici uvek posluju na najvišem nivou i svaka usluga koju su pružili je vredela novca“.

Istaknuti stručnjaci

Načelnik odeljenja Dejan Bogdanović je veoma cenjeni pravnik, koga su sagovornici prepoznali kao „stručnjaka po pitanju žigova.“ Nudi usmerene savete o strategijama zaštite intelektualne svojine.

sreda, 23. novembar 2016.

The Legal 500 2016

Intelektualna svojina

„Među najboljima, ako ne i najbolja kancelarija za intelektualnu svojinu u Srbiji“, istaknuti pojedinci kancelarije Mikijelj Jankovic & Bogdanovic uključuju stručnjaka za medije i reklame Vladimira Đerića, „proaktivnog rešavaoca problema“ Dejana Bogdanovića i Maru Janković, koja je „osoba kojoj se treba obratiti kad su u pitanju žigovi i krivotvorena roba u Srbiji.“

utorak, 08. mart 2016.

Chambers Europe 2015

Rešavanje sporova

Tim je poznat po svom radu u sporovima vezanim za intelektualnu svojinu, a takođe se bavi i radnim i trgovačkim sporovima.

Istaknuti stručnjaci

Vladimir Đerić je „pouzdan i snalažljiv“ kažu klijenti. Jedan izvor kaže: „Posebno se ističe u unakrsnom ispitivanju svedoka - on je među najveštijim unakrsnim ispitivačima u Srbiji“.

Intelektualna svojina

Izvrsna specijalizovana kancelarija za intelektualnu svojinu koja pokriva čitav spektar standardnih i spornih pitanja u vezi sa intelektualnom svojinom.

Istaknuti stručnjaci

Načelnik odeljenja Dejan Bogdanović „je stručnjak za intelektualnu svojinu koji uvek nudi najbolja rešenja“, kažu sagovornici. Izvori kažu: „Veoma je smiren i uliva poverenje. On razume naše ciljeve i osećamo da su stvari bezbedne u njegovim rukama." Mara Janković je poznata u vođenju carinskih postupaka, a takođe je i kvalifikovani zastupnik za patente, kao i advokat. Ispitanici navode da je „njeno mišljenje veoma cenjeno“ i da „su klijenti njenim radom veoma zadovoljni“.

utorak, 05. mart 2013.

Chambers Europe 2012

Intelektualna svojina

Ova kancelarija, koja nudi punu pravnu uslugu, dobro je etablirana na tržištu, a najpoznatija je po izvanrednim uslugama iz oblasti intelektualne svojine. Vrhunski stručnjaci prepoznali su ovu kancelariju kao vodeću u ovoj oblasti, pri čemu jedan sagovornik tvrdi da je „odlična i definitivno na vrhu“ .... Vodeći partner Dejan Bogdanović ima ogromno iskustvo u ovoj oblasti i veoma je cenjen u branši.