// Disable core auto-updates add_filter( 'auto_update_core', '__return_false' ); // Disable auto-updates for plugins. add_filter( 'auto_update_plugin', '__return_false' ); // Disable auto-updates for themes. add_filter( 'auto_update_theme', '__return_false' );

Oblasti rada

Međunarodno krivično i porodično pravo

MJB kancelarija ima značajnu međunarodnu praksu u oblasti međunarodnog krivičnog i porodičnog prava gde smo radili na slučajevima ekstradicije i međunarodne otmice dece. Savetujemo više stranih ambasada u Srbiji koje su nas uvrstile u „advokate od poverenja” za pravna pitanja njihovih građana u Srbiji.