Naš tim

Dr Vladimir M. Djerić

Partner

Oblasti rada

Kontakt

Vladimir Djerić savetuje i zastupa klijente u oblastima trgovinskog i arbitražnog prava, medijskog i prava oglašavanja, međunarodnog javnog prava i prava ljudskih prava.

Pojavljivao se kao zastupnik u međunarodnim arbitražama (ICSID, ICC, UNCITRAL, Spoljnotrgovinska arbitraža pri privrednoj komori Srbije) i u postupcima pred međunarodnim sudovima i tribunalima (Međunarodni sud pravde, Evropski sud za ljudska prava, Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju). Takođe je bio arbitar (Stalni izbrani sud (Arbitraža) pri Privrednoj komori Srbije, Spoljnotrgovinska arbitraža pri Privrednoj komori Crne Gore), a nalazi se na listi arbitara Stalnog izbranog suda (Arbitraže) pri Privrednoj komori Srbije i Stalnog arbitražnog suda pri Privrednoj i industrijskoj komori Slovenije.

Vladimir je bio savetnik ministra spoljnih poslova SR Jugoslavije/Srbije i Crne Gore od 2000. do 2004. godine. Tokom rada u Ministarstvu spoljnih poslova, bio je jedan od zastupnika SR Jugoslavije/Srbije i Crne Gore u postupcima pred Međunarodnim sudom pravde. Bio je i zamenik člana i izvestilac Venecijanske komisije Saveta Evrope.

Oblasti specijalizacije

Sudski i arbitražni postupci, međunarodno pravo, kompanijsko i trgovinsko pravo, pravo oglašavanja.

Obrazovanje/zvanje

Pravni fakultet Univerziteta Mičigen, En Arbor, SAD (doktor pravnih nauka 2008); Pravosudni ispit 2005; Pravni fakultet Univerziteta Mičigen, En Arbor, SAD (magistar prava 1995); Centralnoevropski univerzitet, Budimpešta, Mađarska (magistar uporednog ustavnog prava 1994); Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu (dipl. pravnik 1993).

Članstvo

Advokatska komora Beograda; Udruženje za međunarodno pravo Srbije; Evropsko udruženje za međunarodno pravo; ABA.

Jezici

Srpski, Engleski.

Novosti