Lena Petrović savetuje klijente u oblastima rešavanja sporova, zaštite podataka o ličnosti i privatnosti, pravu medija i oglašavanja, naročito na internetu. Zastupa klijente u kompanijskim i trgovinskim postupcima, kao i u postupcima u vezi sa povredom žiga i autorskih prava. Takođe učestvuje u zastupanju klijenata u međunarodnim arbitražnim postupcima.

Obrazovanje/zvanje

Pravosudni ispit (2013); Centralnoevropski univerzitet, Budimpešta, Mađarska (master međunarodnog poslovnog prava 2013); Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, diplomirani pravnik (2009).

Članstvo

Advokatska komora Beograda

Jezici

Srpski, engleski.

Novosti