Oblasti rada

Radno pravo

MJB svojim klijentima pruža sveobuhvatne pravne usluge u oblasti radnog prava, uključujući pravne savete vezane za mobing i uzbunjivanje.

Uz pružanje pravnih saveta, naš advokatski tim  klijentima pomaže i u pripremi pravilnika o radu i drugih internih akta u oblasti radnog prava, ugovora o radu, kao i procedura za prestanak radnog odnosa. Imamo bogato iskustvo u zastupanju kako poslodavaca, tako i zaposlenih u radnim sporovima pred domaćim sudovima.

Naša ekspertiza pokriva i pitanja prekograničnih kretanja zaposlenih i agencijsko zapošljavanje.