Mara V. Janković

Partner

Oblasti rada

Kontakt

Mara Janković savetuje klijente o pitanjima prava intelektualne svojine i bavi se zaštitom njihovih prava u ovoj oblasti. Zastupa klijente u sporovima zbog povrede žiga i u postupcima povodom carinskih mera.

Mara takođe daje pravne savete u oblasti privrednog prava i zastupa klijente u privrednim sporovima.

Oblasti specijalizacije

Intelektualna svojina, privredno pravo, parnični postupak.

Obrazovanje/zvanje

Evropski patentni zastupnik 2011; Patentni zastupnik 2010; Pravosudni ispit 2008; Koledž Evrope, Briž, Belgija (magistar evropskog prava 2006); Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu (dipl. pravnik 2004).

Članstvo

Advokatska komora Beograda; ABA; INTA; AIJA.

Jezici

Srpski, engleski, francuski.

Novosti