Oblasti rada

Mikijelj Jankovic & Bogdanovic (MJB) je advokatska kancelarija iz Beograda s mrežom korespondentski advokatskih kancelarija širom bivše Jugoslavije (u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji, Albaniji i na Kosovu). Klijentima pružamo advokatske usluge u svim oblastima prava vezanim za njihovo poslovanje. MJB kanclearija je prepoznata kao lider u oblasti prava intelektualne svojine i rešavanja sporova. Osnovana 1985. godine, kancelarija predano služi svojim klijentima duže od 30 godina. Mi negujemo lični, personalizovan pristup klijentima, bez obzira na njihovu veličinu i trudimo se da im pružimo usluge najvišeg kvaliteta. Ponosimo se svojom međunarodnom orijentacijom. Naši klijenti su brojne internacionalne kompanije i strane ambasade u Beogradu, a advokati iz naše kancelarije zastupaju klijente u međunarodnim sudskim i arbitražnim sporovima.

Chаmbers аnd Pаrtners“, „Legаl 500“ i drugi advokatski pregledi kontinuirano navode MJB kаo lidera u oblаsti prava intelektualne svojine u Srbiji. Savetujemo i zastupamo klijente u zaštiti žigova, patenata, modela, dizajna i domenskih imena. Nаši patentni zаstupnici su licencirani za zastupanje pred Zavodom zа intelektuаlnu svojinu Republike Srbije i Evropskim zаvodom zа pаtente.

MJB je jedna od vodećih kancelarija u oblasti rešavanja sporova u Srbiji, kako u sudskim, tako i u arbitražnim postupcima. Naš advokatski tim ima naročito iskustvo u zastupanju klijenata u međunarodnoj komercijalnoj i investicionoj arbitraži (ICSID, ICC, UNCITRAL, itd.). Takođe imamo značajno iskustvo u zastupanju klijenata u postupcima povrede pаtenаtа i žigova, kao i kršenja autorskih prаvа pred domaćim sudovima.

MJB svojim klijentima pruža sveobuhvatne pravne usluge u oblasti radnog prava, uključujući pravne savete vezane za mobing i uzbunjivanje.

MJB pruža sveobuhvatne pravne usluge našim korporativnim klijentima, usklađene sa njihovim individualnim potrebama.

MJB poseduje široku ekspertizu u oblasti zaštite podataka o ličnosti i privatnosti. Savetujemo klijente u vezi sa prikupljanjem, obradom i prenosom podataka o ličnosti. Takođe, pomažemo našim klijentima u pripremi internih pravila o zaštiti podataka o ličnosti i, uopšte, kako bi svoje poslovanje prilagodili propisima.

Kao stručnjaci za medijsko pravo, pružamo širok spektar pravnih usluga koje se odnose na regulatorne zahteve za osnivanje i rad medija. Takođe savetujemo klijente pri zaključivanju i pregovaranju svih vrsta ugovora u ovoj oblasti, uključujući i ugovore koji se odnose na emitovanje i pitanja autorskog prava i prava ličnosti.

MJB takođe pruža savete u oblasti prava na nepokretnostima. Našim klijentima pružamo savete vezane za kupoprodaju nepokretnosti, u svim fazama transakcije: od pregovora i pribavljanja potrebnih dozvola do zaključenja ugovora. Naša ekspertiza se posebno odnosi na izgradnju i kupovinu nekretnina.

MJB kancelarija ima značajnu međunarodnu praksu u oblasti međunarodnog krivičnog i porodičnog prava gde smo radili na slučajevima ekstradicije i međunarodne otmice dece. Savetujemo više stranih ambasada u Srbiji koje su nas uvrstile u „advokate od poverenja” za pravna pitanja njihovih građana u Srbiji.

MJB se ponosi činjenicom da već nekoliko decenija učestvuje u slučajevima zaštite ljudskih prava, u kojima pruža pro bono pravne savete i zastupa klijente pred domaćim organima i sudovima, kao i pred Evropskim sudom za ljudska prava.