Bočni meni

Radno pravo

Našim klijentima pružamo sveobuhvatne pravne usluge u oblasti zakona o zapošljavanju, uključujući pravne savete vezane za mobing i uzbunjivanje.

Pružamo pravne savete i pripremamo pravilnike o radu i druge interne akte u oblasti radnog prava, ugovore o radu, kao i procedure za prestanak radnog odnosa. Naša ekspertiza pokriva i pitanja prekograničnih kretanja zaposlenih i agencijsko zapošljavanje. Imamo bogato iskustvo u zastupanju kako poslodavaca, tako i zaposlenih u radnim sporovima pred domaćim sudovima.