Oblasti rada

Rešavanje sporova

MJB je jedna od vodećih kancelarija u oblasti rešavanja sporova u Srbiji, kako u zastupanju klijenata pred sudovima, tako i u arbitražnim postupcima. Naš advokatski tim ima bogato iskustvo u zastupanju klijenata u međunarodnoj komercijalnoj arbitraži i investicionoj arbitraži (ICSID, ICC, UNCITRAL, itd.) kao i iskustvo pred međunarodnim sudovima i tribunalima (ICJ, ECHR, ICTY). Zastupali smo klijente u složenim predmetima koji se tiču različitih oblasti, poput energetike, infrastrukture, koncesionih sporazuma, privatizacije i investicionog prava.

Kao jedna od vodećih kancelarija u oblasti zaštite prava intelektualne svojine, imamo značajno iskustvo u zastupanju klijenata u postupcima povrede pаtenаtа i žigova, kao i kršenja autorskih prаvа pred domaćim sudovima.