Katarina M. Radović

Partner

Oblasti rada

Kontakt

  • 011 3231-970
  • office@mjb.rs

Katarina Radović daje pravne savete i zastupa klijente u oblasti radnog prava, uključujući pitanja mobinga i uzbunjivanja.

Takođe savetuje klijente o pitanjima vezanim za autorsko pravo, a naročito je specijalizovana za rešavanje sporova zbog povrede autorskih prava.

Katarina takođe savetuje naše korporativne klijente o svim aspektima njihovih poslovnih transakcija i zastupa ih u privrednim sporovima.

Oblasti specijalizacije

Radno pravo, privredno pravo, autorsko pravo, parnični postupak.

Obrazovanje/zvanje

Pravosudni ispit 2004, Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu (dipl. pravnik 2000).

Članstvo

Advokatska komora Beograda, član Upravnog odbora, Međunarodna unija advokata, Evropsko udruženje pravnika;

Jezici

Srpski, Engleski.

Novosti