Bočni meni

Novosti

Uskoro će biti moguća jedinstvena registracija oznaka geografskog porekla kod Svetske Organizacije za Intelektualnu Svojinu. Kratak prikaz Ženevskog akta Lisabonskog sporazuma o zaštiti oznaka porekla i njihove međunarodne registracije, koji je stupio na snagu 26. februara 2020, možete naći u našem članku objavljenom 30.04.2020 u HouseMarques.

nedelja, 26. april 2020.

MJB na listi Legal 500 2020

MJB se još jednom našla na vrhu liste Legal 500 u oblastima intelektualne svojine (pročitaj više), rešavanja sporova (pročitaj više) i radnog prava (pročitaj više).

Članak MJB o zaštiti podataka u Srbiji objavljen u Chambers & Partners Vodiču za zaštitu podataka i privatnost za 2020. Pročitaj više

WTR1000 2020

Prvi izbor za žigovne predmete u Srbiji“ je opšte mišljenje o uglednoj firmi MJB. Sa sedištem u Beogradu, ali aktivna širom Balkanskog regiona, kroz pažljivo odabranu i kultiviranu mrežu saradnika, ova firma spretno upravlja velikim IP portfeljem i stručno vodi sudske sporove i predmete koji se tiču sprovođenja prava prestižnih kompanija, uključujući neke od vrhunskih imena iz oblasti švajcarskih satova.

Dizajner specijalizovanih usluga ovog stručnog ansambla je Dejan Bogdanović, "ugledni parničar poznat po svom radu na značajnim predmetima". Jedan klijent sa oduševljenjem ističe da je „Dejan lak za saradnju, veoma brzo reaguje i daje koncizne savete, a izuzetno je stručan advokat sa izvanrednim pregledom pravnog pejzaža u Srbiji i inostranstvu.“

Ove godine mu se u WTR pridružuje Mara Janković, koja takođe ubire pohvale sa tržišta: „Mara je sjajan stručnjak koji pruža uslugu vrhunskog kvaliteta.“ Ona je uvek u toku sa novinama u zakonu o žigovima kroz rad u odborima udruženja INTA i kroz ostale dodatne aktivnosti.

Chambers & Partners Europe 2020 uvrstio je MJB u Grupu 1 advokatskih kancelarija za zaštitu intelektualne svojine u Srbiji. Dejan Bogdanović i Mara Jankovic su svrstani u red vodećih advokata u ovoj oblasti. Pročitaj više. MJB je takođe rangiran i u Grupi 2 u oblasti rešavanja sporova, a Vladimir Djerić je i ove godine svrstan među vodeće advokate u toj oblasti. Pročitaj više

ponedeljak, 10. februar 2020.

Novi zakon o žigovima u Srbiji

Dugo očekivani Zakon o žigovima u Srbiji (nadalje Zakon) je stupio na snagu 1. februara 2020. i uveo je sistem opozicije, koji zamenjuje tradicionalni sistem potpunog ispitivanja prijave. Ipak, Zavod je zadržao ispitivanje prijave po apsolutnim i relativnim osnovama pre objave prijave kao deo svojih nadležnosti.

Ostale važne promene uključuju:

 • Ukinuto je pravo na žalbu, te prijavilac ima pravo na pokretanje Upravnog spora u slučaju kada nije zadovoljan odlukom Zavoda
 • Ozbiljna upotreba prava se zahteva prilikom podnošenja tužbe za utvrđivanje povrede prava u sudskom postupku
 • Bliže su određeni uslovi za traženje privremene mere
 • Precizniji zahtevi za sastavljanje spiskova robe što usklađuje naše zakonodavstvo sa praksom EU i dosadašnjom praksom Zavoda i odlukom u slučaju IP Translator.
 • Ponovo se uvodi roba u tranzitu u obim zaštite prava na žig.
 • Za žig koji je registrovan na ime trgovačkog zastupnika ili punomoćnika, nosilac može da se suprotstavi upotrebi i da zahteva prenos na sebe (tzv agent’s mark).
 • Nacionalno iscrpljivanje prava je napušteno i zamenjeno iscrpljivanjem prava na svetskom nivou.

Novi Zakon uvodi hibridni sistem, ali ostaje nejasno kako će novi sistem biti u upotrebi u praksi.

Lawyer Monthly je prepoznao MJB kao najbolju advokatsku kancelariju u oblasti patentnog prava u Srbiji za 2019. godinu.

MJB advokati su dobili novog člana tima, Katarinu Čavor, patentnog zastupnika sa prethodnim radnim iskustvom u Zavodu za intelektualnu svojinu Srbije i Evropskom zavodu za intelektualnu svojinu (EUIPO).

Katarina Radović, partner u našoj kancelariji, bila je jedna od učesnika panela održanog na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu pod nazivom “Autor i pravo”. Panel je bio organizovan u saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta Union i namenjen prvenstveno predavačima sa Univerziteta umetnosti u Beogradu (Fakultet dramskih umetnosti, Fakultet likovnih umetnosti, Fakultet muzičkih umetnosti i Fakultet primenjenih umetnosti). Pročitaj više.

četvrtak, 21. novembar 2019.

Uspesi naših pripravnica

MJB sa zadovoljstvom obaveštava da je naš advokatski pripravnik Marina Ješić , nedavno odbranila master rad iz medjunarodnog investicionog prava na temu “Pravni režim perioda hlađenja u međunarodnim investicionim arbitražama” na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, dok je advokatski pripravnik Ivana Vukčević , nedavno imenovana za saradnika u nastavi na predmetu međunarodno javno pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta Union za akademsku godinu 2019/2020.

Chambers & Partners Europe 2019 uvrstio je MJB u Grupu 1 advokatskih kancelarija za zaštitu intelektualne svojine u Srbiji. Dejan Bogdanović i Mara Jankovic su svrstani u red vodećih advokata u ovoj oblasti Pročitaj više. MJB je takođe rangiran i u Grupi 2 u oblasti rešavanja sporova, a Vladimir Djerić je i ove godine svrstan među vodeće advokate u toj oblasti Pročitaj više.

...Umesto čestitki ove godine doniramo u dobrotvorne svrhe.

U izdanju Hague Journal on the Rule of Law iz aprila 2018 je objavljen članak o Ustavnom sudu Srbije čiji su autori Vladimir Đerić, partner u našoj kancelariji, i Tatjana Papić, profesor na Pravnom fakultetu Union univerziteta, videti članak “On the Margins of Consolidation: The Constitutional Court of Serbia”, Hague Journal on the Rule of Law, vol. 10, Issue 1, pp. 59-82.

Članak MJB o zaštiti podataka na prostoru Srbije objavljen u Chambers & Partners Vodiču za zaštitu podataka i kibernetičku bezbednost za 2018. Pročitaj više.

četvrtak, 14. jun 2018.

Belgrade Business Run

MJB kancelarija je rado učestvovala u trci Business Run 2018. Naš moto: Timski duh!

Pogledajte sliku

Dejan Bogdanović je zastupao Silbo (Paraćinka Paraćin) u procesu kupovine CIPIRIPI žigova od Nestle S.A, što je bilo medijski propraćeno:

https://www.blic.rs/vesti/ekonomija/srpska-firma-kupila-cipiripi/hmlejt2

https://www.danas.rs/drustvo/nestle-prodaje-cipiripi.

Chambers & Partners Europe 2018 uvrstio je MJB u Grupu 1 advokatskih kancelarija za zaštitu intelektualne svojine u Srbiji. Dejan Bogdanović i Mara Jankovic su svrstani u red vodećih advokata u ovoj oblasti. Pročitaj više MJB je takođe rangiran i u Grupi 2 u oblasti rešavanja sporova, a Vladimir Djerić je i ove godine svrstan među vodeće advokate u toj oblasti. Pročitaj više

sreda, 18. oktobar 2017.

MJB na listi Legal 500 2017

MJB se još jednom našla na listi Legal 500 u oblastima intelektualne svojine (pročitaj više), rešavanje sporova (pročitaj više) i radnog prava (pročitaj više).

Chambers & Partners Europe 2017 uvrstio je MJB u Grupu 1 advokatskih kancelarija za zaštitu intelektualne svojine u Srbiji. Dejan Bogdanović je i dalje prepoznat kao jedan od vodećih advokata u ovoj oblasti, dok je Mara Janković ponovo rangirana u kategoriji advokata u usponu (http://www.chambersandpartners.com/185/34/editorial/7/1). MJB je takođe rangiran i Grupi 2 u oblasti rešavanja sporova, a Vladimir Djerić je i ove godine svrstan među vodeće advokate u toj oblasti (http://www.chambersandpartners.com/185/467/editorial/7/1).

petak, 13. maj 2016.

Novi Zakon o oglašavanju

Novi Zakon o oglašavanju Republike Srbije je počeo da se primenjuje od 6. maja 2016. godine. Kratak pregled najvažnijih novina koje zakon uvodi možete naći ovde.

Chambers & Partners Europe 2016 uvrstio je MJB u Grupu 1 advokatskih kancelarija za zaštitu intelektualne svojine u Srbiji. Dejan Bogdanović je i ove godine izdvojen kao jedan od vodećih advokata u ovoj oblasti, dok je Mara Janković drugi put zaredom rangirana u kategoriji advokata u usponu (http://www.chambersandpartners.com/185/34/editorial/7/1). MJB je takođe rangiran i Grupi 3 u oblasti rešavanja sporova, a Vladimir Djerić je i ove godine svrstan među vodeće advokate u toj oblasti (http://www.chambersandpartners.com/185/467/editorial/7/1).

Privredna komora Srbije imenovala je Maru Janković i Lenu Petrović za arbitre u Komisiji za rešavanje sporova povodom registracije nacionalnih internet domena. Arbitri rešavaju sporove iz nadležnosti Komisije. Mandat arbitara je četiri godine.

Osnovne informacije o rešavanju sporova u vezi naziva domena u Srbji možete naći na sajtu Registra nacionalnog internet domena Srbije (RNIDS) na linku www.rnids.rs/lat/domeni/resavanje-sporova-u-vezi-naziva-domena.

petak, 16. oktobar 2015.

MJB u WTR Godišnjaku za 2016/2017

I ove godine, MJB se u svojstvu stalnog saradnika World Trademark Review pojavljuje kao autor Poglavlja o Srbiji za WTR Godišnjak za 2016/2017. Sadržaj poglavlja možete naći na linku http://www.worldtrademarkreview.com/Intelligence/Yearbook/2016/Country-chapters/Serbia.

'Ovaj članak je prvobitno objavljen u World Trademark Review Godišnjaku za 2016/2017, koji predstavlja dodatak WTR magazina, čiji je izdavač Globe Business Media Group - IP Division. Puno izdanje ove publikacije možete naći na www.worldtrademarkreview.com'

Chambers Europe 2015 uvrstio je MJB u Grupu 1 advokatskih kancelarija za zaštitu intelektualne svojine u Srbiji. Dejan Bogdanović je izdvojen kao jedan od vodećih advokata u ovoj oblasti, dok je Mara Janković prvi put uvrštena u rangiranje i svrstana u kategoriju advokata u usponu (http://www.chambersandpartners.com/185/34/editorial/7/1#RankedFirms_Tab). MJB je takodje rangiran i u Grupu 3 u oblasti rešavanja sporova, a Vladimir Djerić je i ove godine svrstan među vodeće advokate u toj oblasti (http://www.chambersandpartners.com/185/467/editorial/7/1#RankedLawyers_Tab).

U najnovijem izdanju Biltena Edukativno Informativnog centra Zavoda za intelektualnu svojinu je objavljen članak Mare Janković pod naslovom "Osporavanje žiga – domaća sudska praksa". Bilten možete naći na linku http://www.zis.gov.rs/upload/documents/newsletter/bilten%2018-8.pdf.

Vladimira Djerića su kolege izabrale da bude uključen u treće izdanje "Best Lawyers in Serbia and Montenegro" (2014) u oblasti Međunarodne arbitraže, videti BestLawyers.com.

ponedeljak, 02. jun 2014.

MJB u WTR Godišnjaku za 2014/2015

Kao i do sada, MJB se u svojstvu stalnog saradnika World Trademark Review pojavljuje kao autor Poglavlja o Srbiji za WTR Godišnjak za 2014/2015. Članak možete naći na linku http://www.worldtrademarkreview.com/issues/Article.ashx?g=d9749ba9-a1bc-4ad3-b835-9725361303e7.

'Ovaj članak je prvobitno objavljen u World Trademark Review Godišnjaku za 2014/2015, koji predstavlja dodatak WTR magazina, čiji je izdavač The IP Media Group. Puno izdanje ove publikacije možete naći na www.worldtrademarkreview.com'

Chambers Europe 2014 je još jednom svrstala MJB u prvi rang kancelarija koje štite prava intelektualne svojine u Srbiji, pri čemu je Dejan Bogdanović izdvojen kao „jedno od najprestižnijih imena na tržištu“ (http://www.chambersandpartners.com/185/34/Editorial/7/1).

Vladimir Djerić rangiran je u oblasti rešavanja sporova (http://www.chambersandpartners.com/185/467/Editorial/7/1).

ponedeljak, 26. maj 2014.

MJB na listi Legal 500 2014

MJB se još jednom našla na listi Legal 500 u oblasti intelektualne svojine, korporativnog prava i prava nepokretnosti (http://www.legal500.com/firms/13345-mikijelj-jankovic-bogdanovic/13982-belgrade).

U prvom broju CEE Legal Matters magazina je objavljen članak Mare Janković o položaju intelektualne svojine u Srbiji ("The State of IP Matters in Serbia"). Članak obrađuje aktuelna pitanja u oblasti intelektualne svojine, i daje kratak uvod u zakonodavni okvir i praksu u Srbiji. Magazin CEE Legal Matters je nova stručna publikacija koja se bavi analizom pravnog ambijenta u Centralnoj i Istočnoj Evropi.

U novembarskom izdanju biltena INTA Komiteta za borbu protiv krivotvorenja (ACC) je objavljen članak o nastavku serije okruglih stolova koji se bave pitanjem prometa krivotvorene robe putem interneta u Srbiji. Članak obrađuje treći okrugli sto održan 25.09.2013, i četvrti održan 09.10.2013. Seriju okruglih stolova je u svojstvu člana podgrupe ACC za Istočnu Evropu i Centralnu Aziju (ACC EE & CA) organizovala Mara Janković u saradnji sa Privrednom komorom Srbije. Članak možete naći na linku http://www.inta.org/Advocacy/Documents/acc_newsletter_2013_november.pdf.

U Beogradu je od 11-12. septembra održan dvodnevni regionalni seminar o prinudnom sprovođenju prava intelektualne svojine. Seminar su zajednički organizovali Svetska organizacija za intelekualnu svojinu (WIPO) i Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije, a Mara Janković je učestvovala kao jedan od predavača. Ona je održala predavanje na temu “Uloga nosioca prava – Saradnja sa organima za prinudno sprovođenje prava”. Detaljnije na linku http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=664.

U prostorijama Privredne komore Srbije je 26.06.2013. godine održan drugi Okrugli sto o prometu krivotvorene robe putem Interneta u Srbiji. Okrugli sto je organizovala Privredna komora Srbije u saradnji sa Međunarodnom asocijacijom za zaštitu žigova INTA.

Mara Janković je inicirala i učestvovala u organizovanju Okruglog stola o prometu krivotvorene robe putem Interneta u Srbiji koji je održan 29.04.2013. godine u prostorijama MUP-a Republike Srbije, a pod okriljem INTA – Međunarodne asocijacije za žigove, Komiteta za borbu protiv krivotvorenja i piraterije. Detaljnije na linku http://www.rnids.rs/lat/vesti/okrugli-sto-o-prometu-krivotvorene-robe-putem-interneta-u-srbiji/id/4178.

Chambers Europe 2013 uvrstio je MJB u Grupu 1 advokatskih kancelarija za zaštitu intelektualne svojine u Srbiji, a Dejan Bogdanović je izdvojen kao jedan od vodećih advokata u ovoj oblasti. (http://www.chambersandpartners.com/Europe/Editorial/74298).

Vladimir Djerić je rangiran kao jedan od vodećih advokata u oblasti rešavanja sporova (http://www.chambersandpartners.com/Europe/Editorial/74301).

U aprilskom izdanju biltena INTA Komiteta za borbu protiv krivotvorenja (ACC) je objavljen članak o robi u tranzitu u Istočnoj Evropi. Članak se zasniva na anketi koju je osmislila i sprovela Mara Janković kao član podgrupe za Istočnu Evropu i Centralnu Aziju (EE & CA). Članak možete naći na linku http://www.inta.org/Committees/Documents/acc_newsletter_04_2013.pdf.

Vladimir Djerić je bio predavač na seminaru “Poslovna tajna – zakonodavstvo i praksa” održanom 25. oktobra 2012. u Američkoj privrednoj komori u Srbiji (AmCham Srbija).

Vladimir Đerić je pozvan da bude na listi stranih arbitara Stalnog arbitražnog suda pri Privrednoj i industrijskoj komori Slovenije (www.sloarbitration.eu).

Vladimir Đerić je uvršten u drugo izdanje publikacije Best Lawyers in Serbia and Montenegro (2012) u oblasti međunarodna arbitraža, videti na BestLawyers.com.

26. aprila 2012. je u dnevnom listu "Politika" objavljen intervju sa Marom Janković povodom "slučaja Šlomović". Naslednici Ambroaza Volara, poznatog trgovca umetninama, traže povraćaj dela Volarove zbirke, koji se čuva u Narodnom muzeju u Beogradu. Ova zbirka neprocenjive vrednosti je tokom II svetskog rata preko Eriha Šlomovića, Volarovog ličnog sekretara, dospela u Jugoslaviju. MJB zastupa naslednike Ambroaza Volara u postupku protiv Republike Srbije i naslednika Eriha Šlomovića pred sudom u Beogradu. Intervju možete naći na linku http://www.politika.rs/rubrike/Kultura/Beogradski-advokati-zastupaju-Volarove-naslednike.sr.html..

ponedeljak, 12. mart 2012.

MJB novi saradnik Anaqua Country Laws

Sa zadovoljstvom sarađujemo sa Anaqua-om i pomažemo im u pravljenju njihovog globalnog pregleda nacionalnih zakonodavstava. Anaqua pruža usluge i softverska rešenja za upravljanje pravima intelektualne svojine, i namenjena je malim i srednjim preduzećima, i advokatskim kancelarijama koje se bave intelektualnom svojinom. Detaljnije informacije potražite na www.anaqua.com.

Vladimir Djerić je održao predavanje “Pravne mere za očuvanje tajnosti i pravna sredstva u slučaju povrede poslovne tajne” na seminaru o novom srpskom Zakonu o zaštiti poslovne tajne u organizaciji Centra za razvoj ljudskih resursa i menadžment koji je održan 22. februara 2012. godine u Beogradu.

Sa zadovoljstvom obaveštavamo da je Vladimir Djerić, advokat iz naše kancelarije, imenovan za arbitra Stalnog izbranog suda (Arbitraže) pri Privrednoj komori Srbije odlukom Upravnog odbora Privredne komore Srbije od 21. decembra 2011.

Na poziv koncerna Agrokor, Dejan Bogdanović, partner u MJB, je 18.11.2011. godine u Beogradu održao predavanje na temu Strategija i upravljanje pravom intelektualnog vlasništva. Predavanje se bavi pitanjem kako bi moderna kompanija trebalo da upravlja svojim portfoliom intelektualne svojine.

Novi Zakon o privrednim društvima počinje da se primenjuje od 1. februara 2012 (stupio na snagu 4. juna 2011). Novi zakon zahteva od postojećih privrednih društva da, već prema slučaju, usvoje određene promene u svojoj strukturi i izmene svoje osnivačke akte. Na primer, društva sa ograničenom odgovornošću treba da harmonizuju strukturu svojih organa upravljanja s novim zakonom. Takođe, akcionarska društva treba da harmonizuju svoje osnivačke akte i statute sa novim zakonom, kao i da usvoje statut ako ga nemaju. Rok da se to učini je 1. februar 2012, s tim da promene treba da se registruju do 1. maja 2012.

Na poziv Zavoda za intelektualnu svojinu Mara Janković u Beogradu održala predavanje na temu "Prednosti Haškog sistema sa stanovišta korisnika". Predavanje je održano u okviru dvodnevnog regionalnog seminara o zaštiti industrijskog dizajna.

utorak, 27. septembar 2011.

Kosovo: Novi Zakon o patentima

Novi Zakon br. 04/L-029 o patentima usvojen je 29.07.2011, objavljen u Sl. listu Kosova br. 12 29.08.2011,  i stupio je na snagu dana 13.09.2011. Novim zakonom je, između ostalog, predviđeno sledeće:

 • na odluke kosovske kancelarije dozvoljena je žalba komisiji u roku od 15 dana, a na rešenje komisije tužba nadležnom sudu u roku od 30 dana,
 • dozvoljeno je izlaganje pronalaska bez štetnih posledica na medjunarodno priznatim izložbama (6 meseci pre podnošenja),
 • patent koji je do sada bio predmet prenosa prava i licence (isključive ili delimične), sada može biti i predmet garancije ili zaloge, izvršenja i stečaja,
 • prevodjenje patentne prijave na službene jezike,
 • dozvoljeno je ponovno uspostavljanje prava prvenstva, kao i korekcija ili dopuna zahteva za priznanje prava prvenstva,
 • omogućeno je produženje roka za dostavljanje Document Of Evidence (DOE) - maksimalno 90 dana od završenog suštinskog ispitivanja u nadležnom organu,
 • uvedena je Obavezna licenca za patente farmaceutskih proizvoda namenjenih za izvoz u zemlje koje imaju problema sa javnim zdravljem, i
 • Zavod će izdavati sertifikat o dopunskoj zaštiti za lek za ljude i životinje, kao i za biljne proizvode.

Napomena: Odredbe vezane za obavezne licence za farmaceutske proizvode i Sertifikat o dopunskoj zaštiti biće primenjivane posle pristupanja Kosova EU. 

utorak, 27. septembar 2011.

Kosovo: Novi Zakon o trgovačkim markama

Novi Zakon br. 04/L-026 o trgovačkim markama usvojen je 29.07.2011. godine, objavljen je 24.08.2011, i stupio je na snagu 08.09.2011. godine. 

 

Po strukturi je značajno drugačiji od predhodnog Zakona br. 02/L-54 koji zamenjuje.

Od novih instituta uvedena je opozicija, kao i žalba na odluku Kancelarije za industrijsku svojinu Republike Kosovo. Rok za podnošenje opozicije je 3 meseca od objavljivanja prijave za registraciju trgovačke marke. Rok za žalbu na odluku Kancelarije je 15 dana od dana prijema odluke.

Prijave žiga se u Kancelariji ispituju samo po apsolutnim osnovima.

Uneto je poglavlje koje se odnosi na građansko pravnu zaštitu žiga.

Po svim ostalim elementima, novi Zakon je po strukturi i sadržaju usklađen sa drugim zakonima iz iste oblasti u zemljama regiona. 

Novi Zakon br. 04/L-028 o industrijskom dizajnu usvojen je 29.07.2011, objavljen je 22.08.2011,  i stupio je na snagu dana 06.09.2011. 

Novi Zakon predviđa da je dizajner samo privatno lice, ne i pravno lice, kao što je predviđao predhodni Zakon.

Potvrda o registraciji industrijskog dizajna se dostavlja samo na zahtev vlasnika.

Novim Zakonom se uvode i odredbe o komunitarnom dizajnu, koje stupaju na snagu po ulasku Republike Kosova u Evropsku Uniju.

Što se tiče građansko pravne zaštite, ukinuti su subjektivni i objektivni rok za podnošenje tužbe za povredu industrijskog dizajna.

Sa zadovoljstvom obaveštavamo da je Vladimir Djerić, advokat iz naše kancelarije, imenovan za zamenika člana Venecijanske komisije Saveta Evrope iz Srbije. Venecijanska komisija (Evropska komisija za demokratiju kroz pravo) je savetodavno telo Saveta Evrope za ustavna pitanja koje čine “nezavisni eksperti koji su se istakli kroz svoje iskustvo u demokratskim institucijama ili svojim doprinosom unapređenju prava i političkih nauka” (čl. 2 izmenjenog Statuta Venecijanske Komisije). Članovi i njihovi zamenici služe u ličnom svojstvu.

Sa zadovoljstvom obaveštavamo da je Dejan Bogdanović, partner u našoj kancelariji, na sastanku održanom 20.03.2011. izabran za predsednika AIPPI Nacionalne grupe Srbija.

1. januara 2011. u Bosni i Hercegovini je na snagu stupio novi set zakona iz oblasti intelektualne svojine, tačnije:

 • Zakon o žigu 
 • Zakon o patentu
 • Zakon o industrijskom dizajnu 
 • Zakon o zaštiti oznaka geografskog porekla 
 • Zakon o zaštiti topografije integrisanih kola

Po stupanju na snagu novih zakona, na snagu su stupile i nove takse.

Za više detalja kontaktirajte Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Vlada Crne Gore je 30.11.2010. donela novi Zakon o žigu. Zakon je objavljen u Službenom glasniku Crne Gore 08.12.2010, a na snagu je stupio 16.12.2010.

Novim Zakonom o žigu su predviđene sledeće novine:

 • Revalidacija svih srpskih žigova registrovanih pre 28.05.2008, koji nisu do sada re-registrovani ili obnovljeni u Crnoj Gori, mora biti izvršena u roku od 12 meseci od stupanja Zakona na snagu, odnosno zaključno sa 16.12.2011. Kako bi izvršili revalidaciju, klijenti će morati da pribave od Zavoda za intelektualnu svojinu Srbije Uverenje o važenju. Potencijalni dodatni zahtevi će biti regulisani odgovarajućim podzakonskim aktima, čije se usvajanje očekuje u narednih 6 meseci. 
 • Novim Zakonom o žigu se uvodi postupak opozicije za nove prijave žiga. Naime, kako procedura predviđa, po završetku formalnog ispitivanja, prijave žiga će biti objavljene u Glasniku intelektualne svojine, a sa datumom objave će početi rok od 90 dana u kojem će zainteresovane strane moći da podnesu prigovor na registraciju žiga.

Za više detalja, kontaktirajte Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. .

četvrtak, 09. decembar 2010.

Nova uredba o carinskim merama

Vlada Srbije je donela novu Uredbu o uslovima i načinu primene mera za zaštitu prava intelektualne svojine na granici, koja će stupiti na snagu 1. januara 2011. godine (Sl. glasnik RS, br. 86/2010). Međutim, svi već započeti postupci biće okončani u skladu sa pravilima stare uredbe. Zahtevi za preduzimanje carinskih mera odobreni u skladu sa starom uredbom ostaju na snazi do isteka odobrenog roka i predstavljaju osnov za preduzimanje carinskih mera u skladu sa novom uredbom.

Novom uredbom je detaljnije nego ranije regulisano preduzimanje carinskih mera. Između ostalog, predviđene sledeće novine:

 • Nosilac prava je obavezan da podnese izjavu kojom se obavezuje da će snositi sve troškove koji nastanu u toku carinskog postupanja sa robom zadržanom na carini zbog sumnje da povređuje pravo intelektualne svojine. Istovremeno, propisano je da troškove skladištenja, čuvanja, održavanja i uništenja zadržane robe snosi njen vlasnik ili uvoznik. Nije jasno kako će se ove odredbe primenjivati u praksi, iako se može očekivati da će se carina obraćati nosiocu prava za troškove, a da ovome ostaje mogućnost da ih naknadi od prekršioca pred sudom.
 • Uredbom je propisan novi obrazac za podnošenje zahteva za preduzimanje mera za zaštitu prava intelektualne svojine.
 • Roba za koju se sumnja da povređuje pravo intelektualne svojine može se uništiti uz saglasnost i o trošku nosioca prava bez prethodnog utvrđivanja da li je zaista došlo do povrede prava intelektualne svojine, pri čemu se saglasnost uvoznika robe pretpostavlja ako ne izjavi prigovor protiv njenog uništenja u predviđenom roku.
 • Uvoznik može da podnese zahtev za puštanje zadržane robe za koju postoji sumnja da povređuje pravo na dizajn, mali patent, sertifikat o dodatnoj zaštiti ili pravo na zaštitu biljne sorte, pod uslovom da su ispunjene sve carinske formalnosti, da u sudskom postupku za utvrđivanje postojanja povrede prava intelektualne svojine nije određena privremena mera, i uz polaganje novčanog obezbeđenja u iznosu koji je dovoljan za zaštitu interesa nosioca prava.

Za više detalja, kontaktirajte Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

Sa zadovoljstvom obaveštavamo da je Katarina Radović, advokat iz naše kancelarije, izabrana za člana Upravnog odbora Advokatske komore Beograda na skupštini AKB održanoj 22. maja 2010. godine.

Doneti novi zakoni o žigovima, industrijskom dizajnu i topografiji integrisanih kola koji su stupili na snagi 24. 12 .2009. godine. U upravnom postupku pred Zavodom za intelektualnu svojinu vezanim za žigove i industrijski dizajn uvedena je mogućnost podnošenja žalbe na odluke u roku od 15 dana od dana prijema odluke. Za dalje informacije obratite se na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Srpski parlament je usvojio "Zakon o zaštiti prava oplemenjivača biljnih sorti" koji je stupio na snagu 10. 06. 2009. godine - pročitaj više

sreda, 02. decembar 2009.

Uprava carina

Uprava carina Srbije je počela sa uništavanjem robe koja je oduzeta zbog sumnje da vređa prava intelektualne svojine.