Bočni meni

O nama

Advokatska kancelarija Mikijelj Janković i Bogdanović osnovana je 1985 godine u Beogradu, u Srbiji. Našim klijentima pružamo usluge u više od 30 država, a naročito u Srbiji, Albaniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Kosovu, Makedoniji, Crnoj Gori i Sloveniji.

Naša advokatska kancelarija je u kontinuitetu prepoznata kao jedna od najboljih advokatskih kancelarija u oblastima zaštite prava intelektualne svojine i rešavanja sporova, a naši advokati su prepoznati kao vodeći eksperti u ovim oblastima od strane Legal 500 i Chambers and Partners.

Naš portfolio klijenata čine velike inostrane i domaće kompanije iz energetskog sektora, sektora prehrambene industrije, farmaceutske industrije, kozmetike, hemijske industrije, automobilske industrije, mode, medija. Na zahtev Vam možemo dostaviti listu naših klijenata iz određenih delatnosti.

Mi takođe zastupamo vlade država i neprofitne organizacije u oblastima javnog i privatnog prava.

Mikijelj Janković i Bogdanović su još od ranih devedesetih „advokati od poverenja“ jednog broja stranih ambasada u Beogradu. Ponosni smo što među svoje velike klijente ubrajamo ambasade Belgije, Kanade, Danske, Nemačke, Japana, Holandije, Norveške, Španije i Švedske.

Naš rad prilagođavamo specifičnim potrebama naših klijenata, bez obzira na veličinu njihovog poslovanja, jer smatramo da je to jedini način da klijenti dobiju uslugu vrhunskog kvaliteta kojoj težimo.

Rekli su o nama

World Trademark Review 2019

sreda, 20. novembar 2019.

„Mikijelj Jankovic & Bogdanovic je jedna od vodećih advokatskih kancelarija koja se bavi žigovima u Srbiji. Stručnost i dostupnost njihovih advokata je sjajna; njihovi saveti su pouzdano profesionalni i najkvalitetniji." Dejan Bogdanović u svojstvu kapetana broda je "izvanredan" parničar u sporovima intelektualne svojine, koji je vodio brojne prestižne slučajeve, i koji ostaje podjednako motivisan i odlučan u želji za unapređenjem zakona. „On je izuzeto cenjen član zajednice za zaštitu intelektualne svojine“.

The legal 500 2019

sreda, 13. novembar 2019.

Intelektualna svojina

Ekspertiza Mikijelj Janković & Bogdanović u oblasti intelektualne svojine obuhvata žigove, patente, dizajn, oznake geografskog porekla, biljne sorte, autorska prava i domenske nazive. Dejan Bogdanović je zastupao u sporu u vezi sa kršenjem prava na žig „Čokoladna bananica“. Mara Janković i Katarina Radović takođe su veoma cenjene; Lena Petrović je iskusan viši saradnik.

Rešavanje sporova

Mikijelj Janković & Bogdanović ima istaknute rezultate u međunarodnoj arbitraži i rešavanju sporova u Srbiji; naša praksa obuhvata pružanje pravnih usluga u vezi sa privrednim sporovima, zakonom o medijima i kršenju autorskih prava kao i u vezi sa sporovima iz oblasti radnog prava. Vladimir Đerić je zastupao Republiku Srbiju u međunarodnoj arbitraži pred Međunarodnim centrom za rešavanje investicionih sporova.

Radni odnosi u Srbiji

Mikijelj Jankovic & Bogdanovic pruža pravne savete u vezi sa radnim uslovima, ljudskim resursima, mobingu i uzbunjivanju i sporovima iz oblasti radnog prava; tim takođe pruža pravne savete u vezi sa pripremanjem pravilnika o radu, ugovora o radu, kao i procedurom prestanka radnog odnosa. Katarina Radović je na čelu odeljenja za radno pravo; ona je pružala pravne savete Imperial Tobacco SCG u vezi sa preraspodelom radnih sati i zapošljavanjem stranim lica.