MJB imenovan za predstavnika Booking.com prema Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti

Kompanija Booking.com je imenovala Mikijelj Janković & Bogdanović za svoje predstavnike u Republici Srbiji u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je obaveštenje o ovom imenovanju objavio na svojoj internet stranici poverenik.rs. Za više informacija nam se možete obratiti na office@mjb.rs.

Advokatski tim MJB savetovao Nelt Grupu prilikom kupovine brenda Bebi od Atlantic Grupe

Jedna od vodećih prehrambenih kompanija u regionu, Atlantic Grupa i Nelt Grupa, sa sedištem u Beogradu, sklopile su ugovor o kupoprodaji brenda dečje prehrane Bebi, koji ima dugu tradiciju na evropskom, a naročito ruskom tržištu. Advokatski tim MJB savetovao je Nelt Grupu tokom ovog procesa. Nelt Grupa, ima 4000 zaposlenih i posluje na 11 tržišta […]

Članak Mare Janković o novom hibridnom sistemu opozicije žigova u Srbiji u izdanju INTA Bulletin od 29. jula 2020. godine

Novi sistem predstavlja hibrid između prethodnog sistema potpunog ispitivanja prijave žiga i novog sistema opozicije koji dopušta trećim licima da ospore prijavu žiga. Hibridni sistem je uveden novim Zakonom o žigovima koji je stupio na snagu 1. februara 2020. godine. Prema navodima Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije ovakva sistem je rezultat potrebe da se […]

Oznake geografskog porekla – značajan pomak u međunarodnoj zaštiti

Uskoro će biti moguća jedinstvena registracija oznaka geografskog porekla kod Svetske Organizacije za Intelektualnu Svojinu. Kratak prikaz Ženevskog akta Lisabonskog sporazuma o zaštiti oznaka porekla i njihove međunarodne registracije, koji je stupio na snagu 26. februara 2020. godine, možete naći u našem članku objavljenom 30.04.2020. godine u HouseMarques.

MJB na listi Legal 500 2020

MJB još jednom na vrhu liste Legal 500 u oblastima intelektualne svojine (pročitaj više), rešavanja sporova (pročitaj više) i radnog prava (pročitaj više).