Predavanje Nelt grupaciji

Sa zadovoljstvom objavljujemo da je naš partner Dejan Bogdanović održao predavanje na temu zaštite intelektualne svojine, u organizaciji Nelt grupacije.