„Prvi izbor za žigovne predmete u Srbiji“ je opšte mišljenje o uglednoj firmi MJB – WTR1000 2020

„Prvi izbor za žigovne predmete u Srbiji“ je opšte mišljenje o uglednoj firmi MJB. Sa sedištem u Beogradu, ali aktivna širom regiona Balkana, kroz pažljivo odabranu i kultiviranu mrežu saradnika, ova firma spretno upravlja velikim IP portfeljem i stručno vodi sudske sporove i predmete koji se tiču sprovođenja prava prestižnih kompanija, uključujući i jedan od najpoznatijih brendova švajcarskih satova.

Novi zakon o žigovima u Srbiji

Dugo očekivani Zakon o žigovima u Srbiji (nadalje Zakon) je stupio na snagu 1. februara 2020. i uveo je sistem opozicije, koji zamenjuje tradicionalni sistem potpunog ispitivanja prijave. Ipak, Zavod je zadržao ispitivanje prijave po apsolutnim i relativnim osnovama pre objave prijave kao deo svojih nadležnosti. Ostale važne promene uključuju: Ukinuto je pravo na žalbu, […]

Katarina Čavor se pridružila MJB timu

MJB advokati su dobili novog člana tima, Katarinu Čavor, patentnog zastupnika sa prethodnim radnim iskustvom u Zavodu za intelektualnu svojinu Srbije i Evropskom zavodu za intelektualnu svojinu (EUIPO).

Katarina Radović učesnica panela “Autor i pravo”

Katarina Radović, partner u našoj kancelariji, bila je jedna od učesnika panela održanog na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu pod nazivom “Autor i pravo”. Panel je bio organizovan u saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta Union i namenjen prvenstveno predavačima sa Univerziteta umetnosti u Beogradu (Fakultet dramskih umetnosti, Fakultet likovnih umetnosti, Fakultet muzičkih umetnosti i Fakultet primenjenih umetnosti).

Uspesi naših pripravnica

MJB sa zadovoljstvom obaveštava da je naš advokatski pripravnik Marina Ješić , nedavno odbranila master rad iz medjunarodnog investicionog prava na temu “Pravni režim perioda hlađenja u međunarodnim investicionim arbitražama” na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, dok je advokatski pripravnik Ivana Vukčević , nedavno imenovana za saradnika u nastavi na predmetu međunarodno javno pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta Union za akademsku godinu 2019/2020.

Vladimir Djeric koautor članka o Ustavnom sudu Srbije

U izdanju Hague Journal on the Rule of Law iz aprila 2018 je objavljen članak o Ustavnom sudu Srbije čiji su autori Vladimir Djerić, partner u našoj kancelariji, i Tatjana Papić, profesor na Pravnom fakultetu Union univerziteta, videti članak “On the Margins of Consolidation: The Constitutional Court of Serbia”, Hague Journal on the Rule of Law, vol. […]